Bez tego nie byłoby prądu

ej indukcji. Celem takiego zabiegu jest to, żeby energia elektryczna została przeniesiona z pierwotnego przewodu elektrycznego do drugiego, zachowując przy tym tą sama częstotliwoś?

Bez tego nie byłoby prądu skup transformatorów energetycznych

Więc tranformatory służą nam do zmiany

Transformator jest maszyną elektryczną, której zadaniem jest przeniesienie prądu przemiennego. Odbywa sie to za pomocą tak zwanej indukcji. Celem takiego zabiegu jest to, żeby energia elektryczna została przeniesiona z pierwotnego przewodu elektrycznego do drugiego, zachowując przy tym tą sama częstotliwoś?