Jak szeroka jest dziedzina prawa?

prawnej. Sam zakres świadczonych usług prawnych przez radców oraz adwokatów jest do siebie bardzo zbliżony, gdyż polega głównie na świadczeniu porad i pomoc

Jak szeroka jest dziedzina prawa? prawnik roboty budowlane rybnik

Radca prawny a adwokat


Zawód radcy prawnego oraz adwokata należą do zawodów prawniczych. Zarówno adwokat, jak i radca prawny mogą wykonywać swoje obowiązki w kancelarii prawnej. Sam zakres świadczonych usług prawnych przez radców oraz adwokatów jest do siebie bardzo zbliżony, gdyż polega głównie na świadczeniu porad i pomoc