Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

nagrzewnice gazowe master nagrzewnice gazowe master
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.

Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napędową.

Widok do druku:

nagrzewnice gazowe master